Kontakt

Z organizatorami konferencji kontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konferencja@DrogiEuropy.pl.

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza

ul. Umultowska 89a/58
61-614 Poznań

REGON: 382566820
NIP: 9721298649

Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000771392