Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 89a.