Opłata konferencyjna

Osoby, których referaty zostaną zakwalifikowane do wygłoszenia podczas konferencji, poprosimy o wniesienie opłaty. Jej wysokość uzależniona jest od statusu akademickiego oraz czasu dokonania wpłaty. Opłata obejmuje koszty przerw kawowych, obiadowych, bankietu oraz recenzowanej publikacji pokonferencyjnej. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Bierny udział w konferencji jest bezpłatny.

Status akademicki Opłata wczesna (do 31 lipca 2019 r.) Opłata standardowa (po 31 lipca 2019 r.)
Pracownicy naukowi 450 zł 500 zł
Doktoranci 300 zł 350 zł
Studenci 250 zł 300 zł
Osoby bez statusu akademickiego 550 zł 600 zł