Organizatorzy

Głównym organizatorem konferencji z cyklu „Drogi Europy” jest Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza i Kluby „Tygodnika Powszechnego”. Konferencję współorganizują: Fundacja Konrada Adenauera, Wydawnictwo Znak oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorzy:

Współorganizatorzy: