Rada Naukowa

Zaproszenie do Rady Naukowej konferencji przyjęły następujące osoby:

 • prof. Jarosław Flis (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Aleksander Hall (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
 • prof. Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. Paweł Machcewicz (Polska Akademia Nauk)
 • prof. Andrzej Paczkowski (Polska Akademia Nauk)
 • Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego)
 • prof. Timothy Snyder (Yale University)
 • prof. Paweł Stachowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • prof. Andrzej Stelmach (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Jacek Ślusarczyk (Tygodnik Powszechny)
 • prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • prof. Anna Wolff-Powęska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
 • Henryk Woźniakowski (Wydawnictwo ZNAK)
 • prof. Marcin Zaremba (Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński)