Rejestracja

Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą poniższego formularza do 10 lipca 2019 r. Propozycje wystąpień podlegać będą recenzjom ze strony członków Rady Naukowej. Recenzje te decydować będą o przyjęciu lub odrzuceniu referatu. Informacja o zakwalifikowaniu referatu do wygłoszenia zostanie przekazana uczestnikom do 20 lipca 2019 r. Wtedy też poprosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej.